Többek szerint az asztrológia tulajdonképp a kapcsolatok tudománya, mert vizsgálatának tárgya mindig a Világegyetem részei milyen függésben vannak egymástól és a teljességtől. Ezekhez a csillagokhoz viszonyított átsugárzási jellegeket hatásnak nevezzük. Az asztrológia tevékenységének sajátos jellege, hogy a megállapítások tetszőleges időre, sőt térre vonatkoztathatók. Ez teszi lehetővé, hogy előre nézzünk, vagy máshonnan szemléljük annak képletét, akit vizsgálat alá vettünk. Tanulságos az ilyen kirándulás, meg is mutat sokféle tendenciát, alkalmas így a jövőre vonatkozó tanácsadásra, mégse képzeljük jóslásnak. Direkt közlést ugyanis ekkor se várhatunk.
Az asztrológia alapelve Hermész Triszmegisztosz nevéhez kötődő Smaragtábla tétele: ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és fordítva ugyanígy igaz.

Történelmünk homályába vész az eredet, ám az ókortól kezdve az asztrológia tankönyveit ezen elv szerint írták. Életünk varázslata éppen abban áll, hogy a teljesség felé törekedve minduntalan megfelelések után nézelődünk.
Az asztrológia minden vonatkozásában ezt a nézetet szolgálja jelen korszakunkban is egymás után hasznosítva a csillagászati felfedezések méréseit. Nem véletlen, hogy történelmileg az asztronómia (csillagmérés) a csillagnézés egyik része.

Intenzív asztrológia tanfolyam:  (hetente 1 modul)
Online 2019 február 2-án szombat - rugalmas időbeosztással (kezdő)

Normál ütemű asztrológia tanfolyamok:  (két hetente 1 modul)
Budapesten 2019 szeptember 13-án két hetente péntekenként este 
17.30-19.30ó. (kezdő)
Online 2019 február 9-én szombat - rugalmas időbeosztással (kezdő)
Budapesten 2019 szeptember 14-én két hetente szombatonként 
17.30-19.30ó. (haladó)

- Bővebb információ -  


Továbbképzések: